category image

park plaza london riverbank

Vorig jaar sliepen Daniëlle en ik er een nachtje en sindsdien is iedereen die we kennen die naar Londen wilde naar dit hotel gegaan. Omdat het op een perfecte plek ligt, schoon en hip is, kindvriendelijk (zonder dat je last van ze hebt), een zwembad heeft en ga zo maar door. Ook hebben ze een geweldig restaurant, Chino Latino, waar je het allerbeste eet en de heerlijkste cocktails drinkt en een rooftop waarbij je het mooiste uitzicht hebt over de Thames.

Daniëlle schreef een heel fijn lijstje met waar je moet zijn als je in Londen bent, dus in de categorie voorpret heb je hier vast wat goede tips. Want het zou zomaar kunnen dat jij de gelukkige bent die een overnachting en een diner in dit hotel wint. Ik ben verder niet jaloers hoor, nee nee.

			

Schrijf je in en win

* verplichte velden
   

Actievoorwaarden winactie:


 

Door
mee te doen aan de door Amayzine georganiseerde winactie maakt de
deelnemer kans op een van de prijzen in de Amayzine adventskalender 2019.

 

Deze winactie loopt
vanaf 1 december – 4 januari 2020

 

Hoe
werkt
het?                                            

Stap 1: Ga naar
www.amayzine.com

Stap 2: Laat je
gegevens achter onder het desbetreffende artikel.

Stap 3: Je ziet een
bevestiging van je aanmelding.

Stap 4: De winnaar
ontvangt de volgende dag een separate mail

                                              

Op deze winactie zijn
de onderstaande Actievoorwaarden van toepassing. Lees deze goed door.

 

 

Actievoorwaarden
winactie

 

1.
Algemeen

– De winactie
(“Actie”) wordt aangeboden en georganiseerd
door Amayzine (“PilotStudio B.V.”) gevestigd te Amsterdam
Pilotenstraat 23 (“Amayzine”). Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de
Actie. 

– Door deelname aan de
Actie gaat de Deelnemer akkoord met de toepasselijkheid van deze
Actievoorwaarden.

                                              

2.
Actieperiode
                                            

– De Actie vindt
plaats ter promotie van Amayzine.com (in Nederland) en loopt van 1 december – 4
januari 2020 (de "Actieperiode").

– Deelname aan de
Actie is alleen mogelijk tijdens de Actieperiode

 

3.
Deelname
                                     

– Om kans te kunnen
maken op de Prijs dient de Deelnemer op www.amayzine.com zijn of haar gegevens in te
vullen waarna de Deelnemer een bevestiging van zijn of haar deelname zal
ontvangen.         

– Indien de gegevens
niet of onvolledig worden achtergelaten, maakt de Deelnemer geen kans op de
Prijs.                              

– Iedere Deelnemer mag
maximaal één keer per dag, met één e-mailadres meespelen gedurende de
Actieperiode.

– Iedere Deelnemer
moet voor 23.59 uur hebben meegedaan.

– Deelnemers moeten
minimaal 18 jaar oud zijn.

– Deelnemers moeten
een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben.

– Er zijn geen kosten
verbonden aan deelname (met uitzondering van de kosten voor het

internetgebruik).

– Deelname verplicht
de Deelnemer niet tot aankoop van goederen en/of diensten.

– Medewerkers
van Amayzine, haar dealernetwerk alsmede een ieder die op enigerlei wijze
direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie, zijn
uitgesloten van Deelname.

– Amayzine heeft
het recht om een Deelnemer van deze Actie uit te sluiten indien blijkt dat de
Deelnemer (i) onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt,
(ii) op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen, (iii) de Actie
onrechtmatig beïnvloedt, of (iv) anderszins ontoelaatbaar gedrag vertoont.

 

4. De
Prijs
     

– De Prijs behorende bij
de Actie bestaat elke dag uit een andere prijs, via de Amayzine adventskalender
planning.

– De Prijs wordt eenmaal
vergeven.

– De Prijs wordt
opgestuurd naar de winnaar door Amayzine of het desbetreffende merk.

– De Prijs is niet
inwisselbaar voor contant geld, waardebonnen of een andere prijs.

                                                         

5.
Bekendmaking winnaar

– Alle Deelnemers
maken kans op de Prijs.

– Op elke volgende dag
wordt de winnaar van de Prijs bekend gemaakt. De Prijs kan alleen worden
uitgekeerd aan een Deelnemer die volledige en juiste persoons- en
contactgegevens heeft achtergelaten.

– De winnaar van de
Prijs wordt hierover persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres dat gekoppeld
is aan zijn of haar deelnameformulier.

Over de uitslag en
toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

– Nadat de Prijs aan
de betreffende winnaar bekendgemaakt is, heeft de winnaar 3 dagen (72 uur) de
tijd om te bevestigen dat hij of zij kennis heeft genomen van het winnen van de
Prijs en de Prijs te accepteren.

– De winnaar is zelf
verantwoordelijk voor zijn of haar tijdige acceptatie van de Prijs.

– Bevestiging c.q.
acceptatie van de Prijs kan door middel van verzending van de adresgegevens van
de winnaar naar het e-mailadres: annick@amayzine.com.
De bevestiging van het winnen van deze Prijs door Amayzine zal
ook geschieden vanuit dit mailadres.

– Indien de winnaar
geen bevestiging c.q. acceptatie verzendt binnen 3 dagen (72 uur) na de
bekendmaking van de Prijs, vervalt het recht op de Prijs. In dat geval
zal Amayzine een nieuwe winnaar selecteren.

– De winnaar stemt toe
dat Amayzine in eigen media verslag doet van de Prijs en de winnaar.

– In geval van
annulering van de Prijs door de Deelnemer vervalt het recht op de Prijs.

– Over de uitslag van
de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

                      

6.
Aansprakelijkheid
                       

– Amayzine verleent
geen garanties op de Prijs.

– Het gebruik maken
van de Prijs vindt plaats op eigen risico.

– Amayzine is
niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of
samenhangt met (deelname aan) de Actie, waaronder (de gevolgen van) gebreken in
de door Amayzine verstrekte Prijs.

– Amayzine is
niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die samenhangt met het
gebruik van haar website(s) of links naar websites van derden op haar website
of andere technische faciliteiten.

– Amayzine besteedt
de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie en het beheer van
haar website. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte
informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten
of andere vergelijkbare fouten op de website van Amayzine en / of
andere door Amayzine openbaar gemaakte (promotie-) materialen van
welke aard dan ook, kan niet aan Amayzine worden tegengeworpen noch
enige verplichting voorAmayzine of door Amayzine ingeschakeld
hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden doen ontstaan.

– Amayzine is niet
aansprakelijk voor schade in verband met (i) de opgave door de
Deelnemer van een verkeerd telefoonnummer, e-mail- of huisadres, dat leidt naar
een verkeerd of onbekend adres van de Deelnemer, of (ii) een storing
in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of
vertraagde verstrekking van gegevens door de Deelnemer, of verlies van
dergelijke gegevens.

           

7.
Persoonsgegevens

– De door de Deelnemer
in verband met de Actie aan Amayzine verstrekte persoonsgegevens
(naam, geboortedatum, woonplaats en e-mail) worden opgenomen in een
gegevensbestand
 in de Actiedatabank van Amayzine.

– Amayzine zal
deze persoonsgegevens overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens
verwerken en gebruiken in het kader van de organisatie en uitvoering van de
Actie, bijvoorbeeld om contact op te nemen met de winnaar, alsmede de doelgroep
van Amayzine in kaart te brengen.

– De Deelnemer
geeft Amayzine, voor zover nodig, toestemming om zijn/haar
persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie,
alsmede om de doelgroep van Amayzine in kaart te brengen.

– De Deelnemer
geeft Amayzine, voor zover nodig, toestemming na deelname de Deelnemer
e-mailberichten sturen gerelateerd aan de Actie. Dit betreft een e-mail na
Deelname om de Deelnemer te bedanken voor zijn of haar deelname, en indien van
toepassing een e-mail indien aan de Deelnemer indien de Deelnemer winnaar is
van de Prijs.

– De Deelnemer
geeft Amayzine, mits deze de daarvoor bestemde toestemming heeft gegevens,
toestemming na deelname de Deelnemer e-mailberichten te sturen gerelateerd aan
Amayzine.com.

– De Deelnemer
garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en
volledig zijn.

– Indien de Deelnemer
zijn/haar gegevens wenst te wijzigen, of anderszins contact op wenst te nemen
met Amayzine omtrent het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens, kan
de Deelnemercontact opnemen met Amayzine.com, Pilotenstraat 23, 1059
CH Amsterdam. 
 

                                                         

8.
Overige bepalingen

– Fiscale
consequenties, in welke vorm dan ook, zijn altijd voor rekening van de winnaar,
met uitzondering van de kansspelbelasting.

– Amayzine is
gerechtigd om deze Actievoorwaarden (zonder vooraankondiging of opgaaf van
reden) eenzijdig te wijzigen, tenzij deze wijzigingen ten nadele van de
Deelnemers zijn. Een eenzijdige wijziging is in dat geval niet toegestaan. Amayzine zal
een gewijzigde versie van het reglement op de website www.amayzine.com/winactie vermelden.

                                                         

9.
Diversen

– De Actie is in overeenstemming
met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

– Vragen, opmerkingen
of klachten met betrekking tot de Actie dienen kenbaar gemaakt te worden aan
Amayzine.com via info@amayzine.com. Tevens kan een schriftelijke klacht worden
ingediend bij de Kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag. De
Kansspelautoriteit zal bij ontvangst van een klacht Amayzine hiervan
op de hoogte stellen.

                                                         

10.
Toepasselijk recht

Op de Actie, deze
Actievoorwaarden en alle met de Actie verband houdende geschillen is Nederlands
recht van toepassing. Alle geschillen in verband met de Actie of de
Actievoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter
te Amsterdam.  


  

Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.