Ik heb iets leuks: als je van gladde benen en oksels houdt tenminste

Kiki en May met philips Lumea locatie amsterdam grachten

Je zou het niet denken, maar die zomer komt er aan. Ik kan het in ieder geval wel lente kijken en heb in de categorie voorpret mijn luchtige tuniekjes vast van zolder geveegd. Dat is meteen het jaarlijkse startsein om de Philips Lumea uit haar mandje te halen. Want, al kun je hem de hele winter door gebruiken, ik ben in de winter iets luier als het op gladde pootjes aankomt. Even rats rats met een scheermesje vind ik dan ook prima. Maar een zorgeloze zomer, waar het de buitenkant betreft dan hè, worldpeace kunnen we er niet mee realiseren, is in zicht met de Philips Lumea. Als je wilt weten hoe het werkt, moet je hier maar even klikken.

“Word jij onze nieuwe Philips Lumea ambassador?”

Nu wil ik je uitnodigen voor een Lumea Party die wij organiseren op zaterdag 6 april van 14:30 tot 16:30 uur, op een geweldige locatie aan een van onze Amsterdamse grachten. We drinken wat, we eten wat, we (ervaringsdeskundigen Kiki en ik) leggen uit hoe de Philips Lumea werkt, jullie mogen allemaal zelf de Philips Lumea meenemen en testen en op 22 juni komen we allemaal nog een keer bij elkaar om onze ervaringen te delen.

 

Ik ga vanavond vast beginnen met behandelen en ik hoop zo je daar te zien.

 

Nu wil jij weten hoe je hiervoor in aanmerking komt. Nou, het is leuk dat je dat vraagt. Hier beneden kun je je inschrijven en als je aan alle voorwaarden voldoet, gaan we NU de basis leggen voor een intens fijne zomer.

 

We hebben maar een bepaald aantal plekken beschikbaar, dus wil jij onze nieuwe Philips Lumea ambassador worden? Dan moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Daadwerkelijk beschikbaar zijn op zaterdag 6 april en zaterdag 22 juni 2019 (aanwezigheid op beide events in Amsterdam is verplicht)
  • Dat je het product daadwerkelijk gebruikt tussen event 1 en event 2, zodat je je ervaringen met ons kunt delen
  • Amayzine zal beeldmateriaal bij beide events maken en deze publiceren op Amayzine.com en/of philips.nl en de social media kanalen van Amayzine en/of Philips. Voorafgaand aan het event zal hiervoor ook een consent formulier getekend worden. Indien je akkoord gaat met de voorwaarden, geef je akkoord voor het gebruik hiervan.
  • Van iedere ambassador wordt verwacht dat zij iets op social media plaatsen over de ervaringen met de Lumea (en de events) met #amayzine en #philipslumea.
  • Je huid- en haartype moet uiteraard wel geschikt zijn, zodat de Lumea haar werk kan doen. Wil je weten welke huid- en haartypen geschikt zijn, klik dan hier en check Is IPL-ontharing geschikt voor mij?

N.B. DEZE INSCHRIJFACTIE IS GESLOTEN.

 

Schrijf je in en win

* verplichte velden

Actievoorwaarden winactie:


Voorwaarden Amayzine en Philips Lumea Ambassadeursactie

Meld je nu aan voor de door Amayzine georganiseerde test & review Ambassadeursactie. Geselecteerde deelnemers krijgen de mogelijkheid om een Philips Lumea te testen en reviewen en om twee events bij te wonen.


Aanmelden kan van 14 maart - 25 maart 2019

Hoe werkt het?

Stap 1: Ga naar www.amayzine.com.

Stap 2: Laat je gegevens achter onder het desbetreffende artikel.

Stap 3: Je ziet een bevestiging van je aanmelding.

Stap 4: De geselecteerde deelnemers ontvangen 25 maart een separate mail.

Op deze test & review Ambassadeursactie zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing. Lees deze goed door.

Voorwaarden test & review Ambassadeursactie

1. Algemeen

- De test & review Ambassadeursactie (“Actie”) wordt aangeboden en georganiseerd door Amayzine (“PilotStudio B.V.”) gevestigd te Amsterdam Pilotenstraat 23 (“Amayzine”). Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Actie.

- Door deelname aan de Actie gaat de Deelnemer akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

2. Periode

- De Actie vindt plaats ter promotie van Amayzine.com en Philips (in Nederland) en inschrijving is mogelijk van 13 maart - 25 maart 2019 (de "Inschrijfperiode").

- Inschrijven voor deelname aan de Actie is alleen mogelijk tijdens de Inschrijfperiode

3. Deelname

- Om geselecteerd te kunnen worden voor deelname dient de Deelnemer onder het desbetreffende artikel op Amayzine.com zijn of haar gegevens in te vullen waarna de Deelnemer een bevestiging van zijn of haar inschrijving zal ontvangen.

-Om in aanmerking te kunnen komen voor deelname aan de Actie moet de Deelnemer voldoen aan alle voorwaarden, welke inhouden:

- verplichte aanwezigheid op beide events (6 april en 22 juni 2019);

- daadwerkelijk gebruik van de Philips Lumea tussen event 1 en event 2, zodat de ambassador zijn of haar review kan delen op het tweede event op 22 juni;

- akkoord gaan met het feit dat Amayzine beeldmateriaal maakt bij beide events en deze publiceert op Amayzine.com en/of philips.nl en de social media kanalen van Amayzine en/of Philips. Voorafgaand aan het event zal hiervoor ook een consent formulier getekend worden;

- Van iedere ambassador wordt verwacht om iets op social media te plaatsen over de ervaringen met de Lumea (en de events) met #amayzine en #philipslumea.

- Je huid- en haartype moet uiteraard wel geschikt zijn, zodat de Lumea haar werk kan doen.

- Indien de gegevens niet of onvolledig worden achtergelaten, is het voor de Deelnemer niet mogelijk geselecteerd te worden voor deelname.

- Deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn.

- Deelnemers moeten een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben.

- Er zijn geen kosten verbonden aan deelname (met uitzondering van de kosten voor het internetgebruik en reiskosten).

- Deelname verplicht de Deelnemer niet tot aankoop van goederen en/of diensten.

- Medewerkers van Amayzine, haar dealernetwerk alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie, zijn uitgesloten van Deelname.

- Amayzine heeft het recht om een Deelnemer van deze Actie uit te sluiten indien blijkt dat de Deelnemer (i) onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt, (ii) op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen, (iii) de Actie onrechtmatig beïnvloedt, of (iv) anderszins ontoelaatbaar gedrag vertoont.

4. De Deelname

- De Actie bestaat uit: deelname aan de twee evenementen en het mogen testen van een Philips Lumea t.w.v. €549,99.

- Er zullen 15 deelnemers worden geselecteerd.

- De Ambassadeursactie start op 6 april 2019, de Philips Lumea wordt meegegeven op het eerste event op 6 april 2019 om te testen en te reviewen.

- Indien de Deelnemer niet aanwezig is op het tweede event op 22 juni 2019, moet de Lumea teruggegeven worden aan Amayzine en Philips.

- De Lumea wordt eigendom van deelnemer na afronding van het test & review ambassadors program, te weten na 22 juni, mits voldaan aan alle voorwaarden, welke inhouden aanwezigheid op beide events en het testen en reviewen van de Philips Lumea, plus posten van de ervaringen.

5. Bekendmaking Deelnemers

- Uit de inschrijvingen zullen 15 Deelnemers (die aan de voorwaarden voldoen) aan de Actie worden geselecteerd.

- Op 25 maart 2019 (einde dag) worden de geselecteerde deelnemers aan de Actie bekend gemaakt. Er kunnen alleen Deelnemers worden geselecteerd die volledige en juiste persoons- en contactgegevens hebben achtergelaten.

- De geselecteerde deelnemers worden hierover persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres dat gekoppeld is aan zijn of haar deelnameformulier.

- Nadat selectie voor deelname aan de Deelnemer bekendgemaakt is, heeft de Deelnemer 3 dagen (72 uur) de tijd om te bevestigen dat hij of zij kennis heeft genomen van de selectie en aan de Actie zal deelnemen.

- Bevestiging c.q. acceptatie van deelname kan door middel van bevestiging van deelname van de deelnemer naar het e-mailadres: annick@amayzine.com. De bevestiging van selectie voor deelname aan deze Actie door Amayzine zal ook geschieden vanuit dit mailadres.

- Indien de deelnemer geen bevestiging c.q. acceptatie verzendt binnen 3 dagen (72 uur) na de bekendmaking van de selectie voor deelname, vervalt het recht op deelname. In dat geval zal Amayzine een nieuwe ambassadeur selecteren.

- De deelnemer stemt toe dat Amayzine in eigen media verslag doet van de deelname en dat dergelijk verslag ook op de media van Philips zal worden gedaan.

- In geval van afzegging van deelname door de Deelnemer zal een andere ambassadeur worden geselecteerd.

- Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

6. Aansprakelijkheid

- Amayzine verleent geen garanties op het te testen Product van Philips.

- Het gebruik maken van het Product vindt plaats op eigen risico.

- Amayzine is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie, waaronder (de gevolgen van) gebreken in de door Amayzine verstrekte Producten voor test & review.

- Amayzine is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die samenhangt met het gebruik van haar website(s) of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten.

- Amayzine besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie en het beheer van haar website. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website van Amayzine en / of andere door Amayzine openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kan niet aan Amayzine worden tegengeworpen noch enige verplichting voorAmayzine of door Amayzine ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden doen ontstaan.

- Amayzine is niet aansprakelijk voor schade in verband met (i) de opgave door de Deelnemer van een verkeerd telefoonnummer, e-mail- of huisadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de Deelnemer, of (ii) een storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de Deelnemer, of verlies van dergelijke gegevens.

7. Persoonsgegevens

- De door de Deelnemer in verband met de Actie aan Amayzine verstrekte persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum, leeftijd, telefoonnummer en e-mail) worden opgenomen in een gegevensbestand in de Actiedatabank van Amayzine.

- Amayzine zal deze persoonsgegevens overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens verwerken en gebruiken in het kader van de organisatie en uitvoering van de Actie, bijvoorbeeld om contact op te nemen met de winnaar, alsmede de doelgroep van Amayzine in kaart te brengen.

- De Deelnemer geeft Amayzine, voor zover nodig, toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie, alsmede om de doelgroep van Amayzine in kaart te brengen.

- De Deelnemer geeft Amayzine, voor zover nodig, toestemming na deelname de Deelnemer e-mailberichten sturen gerelateerd aan de Actie. Dit betreft een e-mail na Deelname om de Deelnemer te bedanken voor zijn of haar deelname, en indien van toepassing een e-mail indien aan de Deelnemer indien de Deelnemer geselecteerd is voor deelname aan de Ambassadeursactie.

- De Deelnemer geeft Amayzine, mits deze de daarvoor bestemde toestemming heeft gegevens, toestemming na deelname de Deelnemer e-mailberichten te sturen gerelateerd aan Amayzine.com.

- De Deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.

- Indien de Deelnemer zijn/haar gegevens wenst te wijzigen, of anderszins contact op wenst te nemen met Amayzine omtrent het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens, kan de Deelnemercontact opnemen met Amayzine.com, Pilotenstraat 23, 1059 CH Amsterdam.

8. Overige bepalingen

- Fiscale consequenties, in welke vorm dan ook, zijn altijd voor rekening van de ambassadeur, met uitzondering van eventuele kansspelbelasting.

- Amayzine is gerechtigd om deze Voorwaarden (zonder vooraankondiging of opgaaf van reden) eenzijdig te wijzigen, tenzij deze wijzigingen ten nadele van de Deelnemers zijn. Een eenzijdige wijziging is in dat geval niet toegestaan. Amayzine zal een gewijzigde versie van het reglement op de website https://amayzine.com/nl/2019/word-jij-onze-nieuwe-philips-lumea-ambassador/ vermelden.

9. Diversen

- Vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de Actie dienen kenbaar gemaakt te worden aan Amayzine.com via info@amayzine.com.

10. Toepasselijk recht

Op de Actie, deze Actievoorwaarden en alle met de Actie verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met de Actie of de Actievoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.