Amayzine

Mensen die sneller lopen dan de rest blijken intelligenter te zijn

Irriteert het je ook altijd mateloos als iemand die voor je loopt dat nét even te langzaam doet? Of dat je samen met een vriendin wat gaat doen en zij wandelt als een slak?

Je bent niet de enige. En sneller lopen dan de rest heeft aardig wat gezondheidsvoordelen, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.

Emotioneel
In een recent onderzoek werd naar het bewegingspatroon van 900 inwoners van Nieuw-Zeeland gekeken. Deze inwoners werden vanaf hun derde tot hun vijfenveertigste gevolgd. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de snelheid waarmee werd gewandeld veel zegt over iemands intelligentie. Snelwandelaars zouden namelijk gemiddeld gezien slimmer zijn dan langzame lopers. Ze scoorden simpelweg hoger op IQ-testen dan mensen die niet bepaald de pas erin houden. Ook zijn mensen die langzamer lopen minder emotioneel stabiel: ze hebben vaker last van depressies, angststoornissen of andere psychische problemen. Het blijkt overigens uit veel meer studies. Veertien jaar lang werden 50.000 mensen gevolgd en onderzocht en ook daaruit bleek dat snelle lopers gemiddeld gezien ouder worden.

En er is meer te zeggen. Het risico op sterfte door hart- en vaatziekten is bij mensen met een hoog wandeltempo 21 procent lager dan bij langzame stappers. En met snel lopen doelen we op ongeveer vijf kilometer per uur wandelen. Ga maar eens een uurtje lopen door je buurt en kijk dan in je apps hoeveel kilometer je hebt gelopen. Is het minder dan vijf? Dan moet je de volgende keer nét iets sneller aan de loop.

Oud worden
Hoe het kan? Het heeft alles te maken met je brein en ouder worden. De onderzoekers gaven aan dat mensen die langzamer lopen over het algemeen sneller verouderen. Het totale hersenvolume neemt bij deze groep mensen sneller af en het risico op het ontwikkelen van dementie neemt toe. Da’s niet mis dus. Je kunt maar beter lekker doorlopen, blijkt uit onderzoek. Sowieso is wandelen voor iedereen goed: je brein heeft er wat aan op de lange termijn.

Wat je dan het beste kunt aanhouden? Loop wekelijks zéker tien kilometer. Dan hou je niet alleen je lijf fit, maar ook je mind. ‘Het belangrijkste is dat mensen lopen in hun dagelijks leven opnemen. Het looptempo komt in op de tweede plaats,’ vertelt professor Emmanuel Stamatakis. Dus: ga lopen. Laat de fiets en auto staan. Je bent ons over een jaar of twintig vast dankbaar.

Bron: Sydney

Love & Sex
Top 3
Trending Topics
Top 3