Work & Money

‘Ik vind het ongepast dat mijn leidinggevende mij wil volgen op social media’

By

We leven in mobiele tijden en dat snappen we allemaal. Social media are part of our lives. Maar wat als je zakelijk gezien niet wilt dat iemand je volgt? Wat als je niet wilt dat je baas of leidinggevende je volgt op Instagram, X of TikTok? Hoe zeg je dat een beetje aardig en professioneel?

Of kun je er beter niets over zeggen? Iedereen heeft haar redenen. Misschien wil je gewoon niet dat je baas ziet wat jij in het weekend uitvreet of wat voor oneliners je de wereld in slingert. ‘Ik vind het ongepast als mijn leidinggevende mij wil volgen op social media’ is dan ook iets waar iedereen zich redelijk in kan vinden. Toch hoef je het niet zomaar te accepteren, zo blijkt. Sociale media zijn vaak persoonlijke ruimtes waar mensen hun gedachten, gevoelens en persoonlijke momenten delen met een select publiek. Werknemers hebben het recht op privacy, zelfs buiten de werkomgeving. Wanneer een leidinggevende een werknemer volgt op sociale media, kan dit als een inbreuk op de privacy worden gezien, vooral als de werknemer zijn of haar accounts als privé heeft ingesteld. Aan de andere kant is het een werkgever ook niet helemaal te verwijten. Zij willen ook weten wie ze in dienst hebben en hebben liever niet dat hun werknemers racistische of gekke dingen uitkramen in de online wereld.

Een twijfelpunt dus. Een leidinggevende die een werknemer volgt op sociale media kan een gevoel van ongelijkheid creëren en zelfs druk uitoefenen op de werknemer om bepaalde berichten of gedragingen te tonen die in overeenstemming zijn met de verwachtingen van de werkplek. Dit kan de professionele relatie vertroebelen en de mogelijkheid van open communicatie en samenwerking beïnvloeden. Houd dus je werk lekker gescheiden van je privéleven. Het gaat niemand op kantoor aan wat jij in de kroeg uitspookt, toch? Je kunt ook besluiten minder te delen op je socials. Maar als je dat niet wilt, dan kun je dus best iemands volgverzoek weigeren. En het gaat niet alleen om feestjes in het weekend; het volgen van werknemers op sociale media kan leiden tot onbedoelde blootstelling aan persoonlijke informatie, waaronder politieke opvattingen, religieuze overtuigingen, seksuele geaardheid enzovoort. Dingen die je baas niet hoeft te weten dus.

Werknemers hebben het recht op privacy en vrijheid van meningsuiting, zelfs op sociale media. Het volgen van werknemers door leidinggevenden kan potentiële ethische en professionele dilemma’s veroorzaken en de werkomgeving negatief beïnvloeden. Daarom is het belangrijk voor werkgevers om een beleid te hebben dat duidelijke richtlijnen biedt over het gebruik van sociale media op de werkplek en het volgen van werknemers op deze platforms.

Beeld: The Bold Type

Work & Money
Top 3
Trending Topics
Top 3