category image

amayzine & dear good morning nodigen jou uit

Er was een tijd dat ik me een beetje schaamde, omdat ik van vroeg opstaan houd. Ik heb namelijk wel eens gelezen dat hoe ouder je wordt, hoe eerder je wakker wordt. En als je om zes uur al met koffie aan de ochtendkrant zit, betekent dat dat je niet tot diep in de nacht in de club hebt gedanst. Maar toen ik erachter kwam dat succesvolle vrouwen gemeen hebben dat ze vroeg opstaan, was ik weer aan de safe side.

Samen met Philips organiseren wij een superleuke lunch in The Conscious Club in Amsterdam waar Lil en ik je zullen ontvangen, en Lienke de Jong, misschien ken je haar van het succesvolle Instagram-account Dear Good Morning, zal je vertellen wat de benefits zijn van opstaan bij het krieken van de dag.

Of het feest nog niet voldoende is, geeft Philips (het merk dat je leven op alle vlakken leuker, beter en comfortabeler wil maken) je nog een geweldige Sonicare-tandenborstel t.w.v. €209,99 die jij mag gaan testen. Want als iets hoort bij vroeg opstaan, is het wel uitgebreid je tanden poetsen met de Philips DiamondClean.

Wil jij ook komen? Hier beneden kun je je inschrijven en als je aan alle voorwaarden voldoet, zien we je wie weet dan.

  • Daadwerkelijk beschikbaar zijn op zaterdag 5 oktober 2019 (aanwezigheid op het event in Amsterdam is verplicht).
  • Dat je het product daadwerkelijk gebruikt na het event, zodat je later je ervaringen met ons telefonisch of via de mail kan delen.
  • Amayzine zal beeldmateriaal bij het event maken en dat publiceren op Amayzine.com en/of philips.nl en de social media-kanalen van Amayzine en/of Philips. Voorafgaand aan het event zal hiervoor ook een consent-formulier getekend worden. Indien je akkoord gaat met de voorwaarden geef je akkoord voor het gebruik hiervan.
  • Van iedere ambassador wordt verwacht dat zij iets op social media plaatst over de ervaringen met de Sonicare (en het event) met #amayzinexsonicare en @amayzine.

Schrijf je in

* verplichte velden

Voorwaarden Amayzine en Philips Sonicare Ambassadeursactie 


Meld je nu aan voor de door Amayzine georganiseerde test & review Ambassadeursactie. Geselecteerde deelnemers krijgen de mogelijkheid om een Philips Sonicare te testen en reviewen en om een event bij te wonen. 

 

Aanmelden kan van 2 september - 23 september 2019

 

Hoe werkt het?                                            

Stap 1: Ga naar www.amayzine.com.

Stap 2: Laat je gegevens achter onder het desbetreffende artikel.

Stap 3: Je ziet een bevestiging van je aanmelding.

Stap 4: De geselecteerde deelnemers ontvangen 23 september een separate mail.

                                              

Op deze test & review Ambassadeursactie zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing. Lees deze goed door.

 

 

Voorwaarden test & review Ambassadeursactie

 

1. Algemeen

- De test & review Ambassadeursactie (“Actie”) wordt aangeboden en georganiseerd door Amayzine (“PilotStudio B.V.”) gevestigd te Amsterdam Pilotenstraat 23 (“Amayzine”). Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Actie. 

- Door deelname aan de Actie gaat de Deelnemer akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

                                              

2. Periode                                            

- De Actie vindt plaats ter promotie van Amayzine.com en Philips (in Nederland) en inschrijving is mogelijk van 2 september - 23 september 2019 (de "Inschrijfperiode").

- Inschrijven voor deelname aan de Actie is alleen mogelijk tijdens de Inschrijfperiode

 

3. Deelname                                     

- Om geselecteerd te kunnen worden voor deelname dient de Deelnemer onder het desbetreffende artikel op Amayzine.com zijn of haar gegevens in te vullen waarna de Deelnemer een bevestiging van zijn of haar inschrijving zal ontvangen.

-Om in aanmerking te kunnen komen voor deelname aan de Actie moet de Deelnemer voldoen aan alle voorwaarden, welke inhouden:

- verplichte aanwezigheid op het event (5 oktober 2019);

- daadwerkelijk gebruik van de Philips Sonicare na event 1, zodat de ambassador zijn of haar review na 1 tot 2 maanden kan delen met Amayzine;

- akkoord gaan met het feit dat Amayzine beeldmateriaal maakt bij beide events en deze publiceert op Amayzine.com en/of philips.nl en de social media kanalen van Amayzine en/of Philips. Voorafgaand aan het event zal hiervoor ook een consent formulier getekend worden;

- Van iedere ambassador wordt verwacht om iets op social media te plaatsen over de ervaringen met de Sonicare (en het event) met #amayzinexsonicare en @amayzine.

- Indien de gegevens niet of onvolledig worden achtergelaten, is het voor de Deelnemer niet mogelijk geselecteerd te worden voor deelname.                           

- Deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn.

- Deelnemers moeten een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben.

- Er zijn geen kosten verbonden aan deelname (met uitzondering van de kosten voor het internetgebruik en reiskosten).

- Deelname verplicht de Deelnemer niet tot aankoop van goederen en/of diensten.

- Medewerkers van Amayzine, haar dealernetwerk alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie, zijn uitgesloten van Deelname.

- Amayzine heeft het recht om een Deelnemer van deze Actie uit te sluiten indien blijkt dat de Deelnemer (i) onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt, (ii) op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen, (iii) de Actie onrechtmatig beïnvloedt, of (iv) anderszins ontoelaatbaar gedrag vertoont.

 

4. De Deelname     

- De Actie bestaat uit: deelname aan een event en het mogen testen van een Philips Sonicare t.w.v. €209,99.

- Er zullen 15 deelnemers worden geselecteerd.

- De Ambassadeursactie start op 5 oktober 2019, de Philips Sonicare wordt meegegeven op het event op 5 oktober 2019 om te testen en te reviewen.

- Indien de Deelnemer geen review deelt naar aanleiding van het gebruik van de Philips Sonicare, moet de Sonicare teruggegeven worden aan Amayzine en Philips.

- De Sonicare wordt eigendom van deelnemer na afronding van het test & review ambassadors program, te weten na 16 november, mits voldaan aan alle voorwaarden, welke inhouden aanwezigheid op het event en het testen en reviewen van de Philips Sonicare, plus posten van de ervaringen.

                                                         

5. Bekendmaking Deelnemers

- Uit de inschrijvingen zullen 15 Deelnemers (die aan de voorwaarden voldoen) aan de Actie worden geselecteerd.

- Op 23 september 2019 (einde dag) worden de geselecteerde deelnemers aan de Actie bekend gemaakt. Er kunnen alleen Deelnemers worden geselecteerd die volledige en juiste persoons- en contactgegevens hebben achtergelaten.

- De geselecteerde deelnemers worden hierover persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres dat gekoppeld is aan zijn of haar deelnameformulier.

- Nadat selectie voor deelname aan de Deelnemer bekendgemaakt is, heeft de Deelnemer 3 dagen (72 uur) de tijd om te bevestigen dat hij of zij kennis heeft genomen van de selectie en aan de Actie zal deelnemen.

- Bevestiging c.q. acceptatie van deelname kan door middel van bevestiging van deelname van de deelnemer naar het e-mailadres: annick@amayzine.com. De bevestiging van selectie voor deelname aan deze Actie door Amayzine zal ook geschieden vanuit dit mailadres.

- Indien de deelnemer geen bevestiging c.q. acceptatie verzendt binnen 3 dagen (72 uur) na de bekendmaking van de selectie voor deelname, vervalt het recht op deelname. In dat geval zal Amayzine een nieuwe ambassadeur selecteren.

- De deelnemer stemt toe dat Amayzine in eigen media verslag doet van de deelname en dat dergelijk verslag ook op de media van Philips zal worden gedaan.

- In geval van afzegging van deelname door de Deelnemer zal een andere ambassadeur worden geselecteerd.

- Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

                      

6. Aansprakelijkheid                       

- Amayzine verleent geen garanties op het te testen Product van Philips.

- Het gebruik maken van het Product vindt plaats op eigen risico.

- Amayzine is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie, waaronder (de gevolgen van) gebreken in de door Amayzine verstrekte Producten voor test & review.

- Amayzine is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die samenhangt met het gebruik van haar website(s) of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten.

- Amayzine besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie en het beheer van haar website. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website van Amayzine en / of andere door Amayzine openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kan niet aan Amayzine worden tegengeworpen noch enige verplichting voorAmayzine of door Amayzine ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden doen ontstaan.

- Amayzine is niet aansprakelijk voor schade in verband met (i) de opgave door de Deelnemer van een verkeerd telefoonnummer, e-mail- of huisadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de Deelnemer, of (ii) een storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de Deelnemer, of verlies van dergelijke gegevens.

           

7. Persoonsgegevens

- De door de Deelnemer in verband met de Actie aan Amayzine verstrekte persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum, leeftijd, telefoonnummer en e-mail) worden opgenomen in een gegevensbestand in de Actiedatabank van Amayzine.

- Amayzine zal deze persoonsgegevens overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens verwerken en gebruiken in het kader van de organisatie en uitvoering van de Actie, bijvoorbeeld om contact op te nemen met de winnaar, alsmede de doelgroep van Amayzine in kaart te brengen.

- De Deelnemer geeft Amayzine, voor zover nodig, toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie, alsmede om de doelgroep van Amayzine in kaart te brengen.

- De Deelnemer geeft Amayzine, voor zover nodig, toestemming na deelname de Deelnemer e-mailberichten sturen gerelateerd aan de Actie. Dit betreft een e-mail na Deelname om de Deelnemer te bedanken voor zijn of haar deelname, en indien van toepassing een e-mail indien aan de Deelnemer indien de Deelnemer geselecteerd is voor deelname aan de Ambassadeursactie.

- De Deelnemer geeft Amayzine, mits deze de daarvoor bestemde toestemming heeft gegevens, toestemming na deelname de Deelnemer e-mailberichten te sturen gerelateerd aan Amayzine.com.

- De Deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.

- Indien de Deelnemer zijn/haar gegevens wenst te wijzigen, of anderszins contact op wenst te nemen met Amayzine omtrent het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens, kan de Deelnemercontact opnemen met Amayzine.com, Pilotenstraat 23, 1059 CH Amsterdam.  

                                                         

8. Overige bepalingen

- Fiscale consequenties, in welke vorm dan ook, zijn altijd voor rekening van de ambassadeur, met uitzondering van eventuele kansspelbelasting.

- Amayzine is gerechtigd om deze Voorwaarden (zonder vooraankondiging of opgaaf van reden) eenzijdig te wijzigen, tenzij deze wijzigingen ten nadele van de Deelnemers zijn. Een eenzijdige wijziging is in dat geval niet toegestaan. Amayzine zal een gewijzigde versie van het reglement op de website https://amayzine.com/nl/2019/word-jij-onze-nieuwe-philips-sonicare-ambassador/ vermelden.

                                                         

9. Diversen

- Vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de Actie dienen kenbaar gemaakt te worden aan Amayzine.com via info@amayzine.com.

                                                         

10. Toepasselijk recht

Op de Actie, deze Actievoorwaarden en alle met de Actie verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met de Actie of de Actievoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.