Amayzine

Today we give: een Leather Jacket Biker Catwalk Junkie

Nieuwe dag, nieuwe kansen. Vandaag in de hoofdrol: Catwalk Junkie. We geven namelijk niet zomaar iets weg. Vandaag maak je kans op een Leather Jacket Biker van Catwalk Junkie t.w.v. €349,95, het statement item dat iedereen in zijn kast heeft moeten hangen. Combineren is eindeloos mogelijk en nooit saai. Zelf draag ik ‘m het liefst met een jeans en wit T-shirt, maar gooi er een jurkje onder en binnen no time heb je een totaal andere look te pakken. Voor ieder wat wils dus. Wat je alleen nog te doen staat? Juist ja: even reageren en dan is de kans aanwezig dat dit item binnenkort in jouw kast hangt te shinen.

Vergeet niet je maat in te vullen S,M,L of XL.

			

Schrijf je in en win

* verplichte velden

   

Actievoorwaarden winactie:


Door mee te doen aan de door Amayzine georganiseerde winactie maakt de deelnemer kans op een van de prijzen in de Amayzine adventskalender 2023.

Deze winactie loopt vanaf 1 december – 31 december 2023

Hoe werkt het?
Stap 1: Ga naar www.amayzine.com
Stap 2: Laat je gegevens achter onder het desbetreffende artikel.
Stap 3: Je ziet een bevestiging van je aanmelding.
Stap 4: De winnaar ontvangt de volgende dag een separate mail

Op deze winactie zijn de onderstaande Actievoorwaarden van toepassing. Lees deze goed door.

Actievoorwaarden winactie

1. Algemeen
– De winactie (“Actie”) wordt aangeboden en georganiseerd door Amayzine (“PilotStudio B.V.”) gevestigd te Amsterdam Pilotenstraat 23 (“Amayzine”). Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de Actie.
– Door deelname aan de Actie gaat de Deelnemer akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.

2. Actieperiode
– De Actie vindt plaats ter promotie van Amayzine.com (in Nederland) en loopt van 1 december – 31 december 2023 (de “Actieperiode”).
– Deelname aan de Actie is alleen mogelijk tijdens de Actieperiode

3. Deelname
– Om kans te kunnen maken op de Prijs dient de Deelnemer op www.amayzine.com zijn of haar gegevens in te vullen waarna de Deelnemer een bevestiging van zijn of haar deelname zal ontvangen.
– Indien de gegevens niet of onvolledig worden achtergelaten, maakt de Deelnemer geen kans op de Prijs.
– Iedere Deelnemer mag maximaal één keer per dag, met één e-mailadres meespelen gedurende de Actieperiode.
– Iedere Deelnemer moet voor 23.59 uur hebben meegedaan.
– Deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn.
– Deelnemers moeten een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben.
– Er zijn geen kosten verbonden aan deelname (met uitzondering van de kosten voor het internetgebruik).
– Deelname verplicht de Deelnemer niet tot aankoop van goederen en/of diensten.
– Medewerkers van Amayzine, haar dealernetwerk alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie, zijn uitgesloten van Deelname.
– Amayzine heeft het recht om een Deelnemer van deze Actie uit te sluiten indien blijkt dat de Deelnemer (i) onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt, (ii) op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen, (iii) de Actie onrechtmatig beïnvloedt, of (iv) anderszins ontoelaatbaar gedrag vertoont.

4. De Prijs
– De Prijs behorende bij de Actie bestaat elke dag uit een andere prijs, via de Amayzine adventskalender planning.
– De Prijs wordt eenmaal vergeven.
– De Prijs wordt opgestuurd naar de winnaar door Amayzine of het desbetreffende merk.
– De Prijs is niet inwisselbaar voor contant geld, waardebonnen of een andere prijs.

5. Bekendmaking winnaar
– Alle Deelnemers maken kans op de Prijs.
– Op elke volgende dag wordt de winnaar van de Prijs bekend gemaakt. De Prijs kan alleen worden uitgekeerd aan een Deelnemer die volledige en juiste persoons- en contactgegevens heeft achtergelaten.
– De winnaar van de Prijs wordt hierover persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres dat gekoppeld is aan zijn of haar deelnameformulier.
– Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
– Nadat de Prijs aan de betreffende winnaar bekendgemaakt is, heeft de winnaar 3 dagen (72 uur) de tijd om te bevestigen dat hij of zij kennis heeft genomen van het winnen van de Prijs en de Prijs te accepteren.
– De winnaar is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar tijdige acceptatie van de Prijs.
– Bevestiging c.q. acceptatie van de Prijs kan door middel van verzending van de adresgegevens van de winnaar naar het e-mailadres: advents@amayzine.com. De bevestiging van het winnen van deze Prijs door Amayzine zal ook geschieden vanuit dit mailadres.
– Indien de winnaar geen bevestiging c.q. acceptatie verzendt binnen 3 dagen (72 uur) na de bekendmaking van de Prijs, vervalt het recht op de Prijs. In dat geval zal Amayzine een nieuwe winnaar selecteren.
– De winnaar stemt toe dat Amayzine in eigen media verslag doet van de Prijs en de winnaar.
– In geval van annulering van de Prijs door de Deelnemer vervalt het recht op de Prijs.
– Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

6. Aansprakelijkheid
– Amayzine verleent geen garanties op de Prijs.
– Het gebruik maken van de Prijs vindt plaats op eigen risico.
– Amayzine is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie, waaronder (de gevolgen van) gebreken in de door Amayzine verstrekte Prijs.
– Amayzine is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die samenhangt met het gebruik van haar website(s) of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten.
– Amayzine besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie en het beheer van haar website. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website van Amayzine en / of andere door Amayzine openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kan niet aan Amayzine worden tegengeworpen noch enige verplichting voorAmayzine of door Amayzine ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden doen ontstaan.
– Amayzine is niet aansprakelijk voor schade in verband met (i) de opgave door de Deelnemer van een verkeerd telefoonnummer, e-mail- of huisadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de Deelnemer, of (ii) een storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de Deelnemer, of verlies van dergelijke gegevens.

7. Persoonsgegevens
– De door de Deelnemer in verband met de Actie aan Amayzine verstrekte persoonsgegevens (naam, geboortedatum, woonplaats en e-mail) worden opgenomen in een gegevensbestand in de Actiedatabank van Amayzine.
– Amayzine zal deze persoonsgegevens overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens verwerken en gebruiken in het kader van de organisatie en uitvoering van de Actie, bijvoorbeeld om contact op te nemen met de winnaar, alsmede de doelgroep van Amayzine in kaart te brengen.
– De Deelnemer geeft Amayzine, voor zover nodig, toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie, alsmede om de doelgroep van Amayzine in kaart te brengen.
– De Deelnemer geeft Amayzine, voor zover nodig, toestemming na deelname de Deelnemer e-mailberichten sturen gerelateerd aan de Actie. Dit betreft een e-mail na Deelname om de Deelnemer te bedanken voor zijn of haar deelname, en indien van toepassing een e-mail indien aan de Deelnemer indien de Deelnemer winnaar is van de Prijs.
– De Deelnemer geeft Amayzine, mits deze de daarvoor bestemde toestemming heeft gegevens, toestemming na deelname de Deelnemer e-mailberichten te sturen gerelateerd aan Amayzine.com.
– De Deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
– Indien de Deelnemer zijn/haar gegevens wenst te wijzigen, of anderszins contact op wenst te nemen met Amayzine omtrent het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens, kan de Deelnemercontact opnemen met Amayzine.com, Pilotenstraat 23, 1059 CH Amsterdam.

8. Overige bepalingen
– Fiscale consequenties, in welke vorm dan ook, zijn altijd voor rekening van de winnaar, met uitzondering van de kansspelbelasting.
– Amayzine is gerechtigd om deze Actievoorwaarden (zonder vooraankondiging of opgaaf van reden) eenzijdig te wijzigen, tenzij deze wijzigingen ten nadele van de Deelnemers zijn. Een eenzijdige wijziging is in dat geval niet toegestaan. Amayzine zal een gewijzigde versie van het reglement op de website www.amayzine.com/winactie vermelden.

9. Diversen
– De Actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
– Vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de Actie dienen kenbaar gemaakt te worden aan Amayzine.com via info@amayzine.com. Tevens kan een schriftelijke klacht worden ingediend bij de Kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag. De Kansspelautoriteit zal bij ontvangst van een klacht Amayzine hiervan op de hoogte stellen.

10. Toepasselijk recht
Op de Actie, deze Actievoorwaarden en alle met de Actie verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met de Actie of de Actievoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.


  
Love & Sex
Top 3
Trending Topics
Top 3